top of page

Tjenester

På denne siden finner du en oversikt  over mest relevante  formidlingsoppdrag.

 

Det er periodevis også aktuelt å delta i lengre samarbeidsprosjekter knyttet til fag- og organisasjonsutvikling, kreative skapeprosesser eller dokumentasjonsarbeid. Ta derfor gjerne kontakt ved behov eller om du har idéer!

I visse tilfeller kan det gis tillatelse til gjenbruk/kjøp av tekst. Da må rettighetshensyn og premisser avklares i forkant. Benytt kontaktinformasjon dersom du ønsker å søke om tillatelse eller inngå avtale om bruk av innhold i Salole sine verk i kompendier, pensumlitteratur, podkasts, scenekunst, kurs eller på andre plattformer. 

For veiledende priser, se Norsk Forfattersentrums satser.

Foredrag, undervisning, panel-og scenesamtaler

Aktuelle temaer: Krysskulturell oppvekst og krysskulturelt foreldreskap. Hverdag og nære relasjoner på tvers av landegrenser. Parforhold, foreldreskap og familiedynamikk på tvers av kulturer. Flyttepsykologi og migrasjonshelse. Minoritetsstress og minoritetsressurser. Mangfoldsforvaltning og mangfoldskompetanse. Om dokumentasjon, representasjon og flerstemt historiefortelling. Om faglitterær skrivekunst og forfattervirke. Om formidling i forskjellige format og kanaler.

2

Kurs og verksted egen regi

Flyttestøttekurs/relokaliseringskurs for organisasjoners utstasjonerte og deres øvrige familiemedlemmer. Kursene gir emosjonell og psykologisk støtte i forkant og etterkant av internasjonal forflytning. Det tilbys også digitale oppfølgingsøkter underveis i utenlandsoppholdet. Vårkursene har hovedfokus på utreise og ankomst til nytt land, høstkursene har hovedfokus på returen til Norge. Underveiskursene omhandler trivselsfaktorer på nytt sted, bevisstgjøring og bearbeidning av erfaringer, og forberedelse på retur. Kursene avholdes fysisk og/eller digitalt, i grupper og individuelt/familiært. Kan skreddersys. Ta kontakt for datoer og enkeltavtaler!

 

Kurstitler: Flytteforberedelse for foreldre. Flytteforberedelse for barn og unge. Retur til hjemland for foreldre. Retur til hjemland for barn og unge. Underveis.

 

Andre kurs, tilbys også i digital form: Parforhold, foreldreskap og familiedynamikk på tvers av kulturer og samfunn. Skrivekurs for krysskulturelle unge. Skriveteknikk litterær sakprosa.

 

3

Kurs og verksted for organisasjoner og virksomheter

Aktuelle tema:  Flytteforberedelse for foreldre. Flytteforberedelse for barn og unge. Retur til hjemland for foreldre. Retur til hjemland for barn og unge. Retur til hjemland for ansatte og kollegagrupper. Parforhold, foreldreskap og familiedynamikk på tvers av kulturer og samfunn. 

4

Forfattermøter og sceneforestillinger

Aktuelle tema: Arbeid med publikasjoner. Bøkenes tematikk. Litteratur som metode i mangfoldsarbeid.

5

Tekst og manus

Aktuelle forfatterbidrag (digitale og trykkede publikasjoner): Antologier. Kapitler. Artikler. Veiledere. Rapporter. Håndbøker. Digitalt, auditivt og skriftlig undervisningsmateriell.

Øvrig tekstarbeid: Redaktøroppdrag. Manuslesing og innholdskonsultasjon (bok, film, serier, dokumentar og fiksjon).

Andre formidlingskanaler og sjangre for manusbidrag:​ Podkast. Radio. Dokumentar. Film. Serie. For scene.

Hører fra deg?

Vil du booke, drøfte eller pitche? Send henvendelse gjennom skjema på hjemsiden eller på e-post til lill.salole@gmail.com

bottom of page