FAGPUBLIKASJONER

TEORIHÅNDBOK FOR        FLEXID

En teoretisk håndbok for Flexid-kursholdere. Medforfatter. Kun tilgjengelig for kursholdere. Trykk på knappen for å se mer om virksomhet, innhold og sertifisering. Utgitt av og for Stiftelsen Flexid. 2019.

HVORDAN FINNE TILHØRIGHET UTEN Å MISTE SEG SELV?

Et veiledningshefte for foreldre og fagpersoner. Om identitet hos barn som vokser opp med flere kulturer. Forslag til samtaler med unge. Oversatt til flere språk. Utgitt av Voksne for Barn. 2017.

MOTSTAND  OG

MESTRING

Artikkel om flerkulturell oppvekst, globale nomader, verdimiks og om å skille seg ut. Publisert i tidsskriftet Speilvendt. 2014.

OPPVEKST I            MELLOMLAND

Kapittel om Third Culture Kids, og psykologiske perspektiver på bevegelse og stillstand. I boken Med hjertet på flere steder. Medforfatter. Utgitt på Tapir Forlag. 2010.

TVANGSEKTESKAPSSAKER I HJELPEAPPARATET

Forskningsrapport om omfanget av og utfordringer med tvangsekteskapssaker og relaterte problemer i noen deler av hjelpeapparatet. Medforfatter. Utgitt av Universitet i Oslo. 2007.

IDENTITET OG          TILHØRIGHET

Om ressurser og dilemmaer i en krysskulturell oppvekst. En bok for alle som jobber med barn og unge. Boken inneholder teori, sitater, praktiske øvelser, poesi og tegninger. Andre utgave. Gyldendal Forlag. 2018. 

KRYSSKULTURELLE MØTER PÅ HELSESTASJONEN

Kapittel om krysskulturell oppvekst, 

krysskulturelt foreldreskap og 

interkulturell forståelse. I boken 

Helsestasjonstjenesten. Om barns psykiske helse og utvikling. Medforfatter. Utgitt på Gyldendal Forlag. 2016.

UTENFORSKAP,                  TILHØRIGHET OG IDENTITET

Artikkel om identitetsutfordringer og søken etter tilhørighet som faktorer i utviklingen av voldelig ekstremisme. Utgitt av RVTS. 2015.

IKKE BARE    TVANGSEKTESKAP

En artikkelsamling basert på fagutvikling og arbeid fra felt. Sluttrapport fra IMDis arbeid med handlingsplanen mot tvangsekteskap 2008-2011. Medforfatter. Utgitt av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. 2011.

THE SPACES

IN BETWEEN         

Hovedfagsoppgave i psykologi om identitetsutvikling hos Third Culture Kids. Institutt for psykologi, NTNU. 2006.