top of page
Faglitteratur: Files


FAGPUBLIKASJONER

TREDJEKULTURSBARN

Artikkel om fenomenet og begrepet "tredjekultursbarn". Store Norske Leksikon. 2021.

HVORDAN FINNE TILHØRIGHET UTEN Å MISTE SEG SELV?

Et veiledningshefte for foreldre og fagpersoner. Om identitet hos barn som vokser opp med flere kulturer. Forslag til samtaler med unge. Oversatt til flere språk. Utgitt av Voksne for Barn. 2017.

KRYSSKULTURELL OPPVEKST. RESSURSER OG UTFORDRINGER.

Arbeidshefte for ungdomsskoleelever og lærere. Laget for å følge sceneforestillingen "Kameleonene" på DKS-turné. Utgitt av Unge Viken Teater. 2023.

TEMAHEFTE OM KRYSSKULTURELL
OPPVEKST

Hefte for profesjonsutøvere og foreldre. Utgitt av  Barne- ungdoms-og familiedirektoratet. 2023.

DIGITALT FLYTTEKURS FOR FORELDRE OG FAMILIER

Kurs i fire deler/faglige dypdykk. Om emosjonell forberedelse og familiær tilnærming til internasjonal forflytning. For foreldre som skal utstasjoneres i forbindelse med sitt arbeid, og deres medflyttere. Også aktuell for ledere og øvrige ansatte i aktuelle organisasjoner. Eksempelvis innenfor forsvar, diplomati, media, bistand og misjon. Utgitt av Vi-appen, som må lastes ned for tilgang. Betalingstjeneste. 2023.

THE SPACES

IN BETWEEN         

Hovedfagsoppgave i psykologi om identitetsutvikling hos Third Culture Kids. Institutt for psykologi, NTNU. 2006.

bottom of page