top of page
Faglitteratur: Files

FAGPUBLIKASJONER

TREDJEKULTURSBARN

Artikkel om fenomenet og begrepet "tredjekultursbarn". Store Norske Leksikon. 2021.

IDENTITET OG          TILHØRIGHET

Om ressurser og dilemmaer i en krysskulturell oppvekst. En bok for alle som jobber med barn og unge. Boken inneholder teori, sitater, praktiske øvelser, poesi og tegninger. Andre utgave. Gyldendal Forlag. 2018. 

HVORDAN FINNE TILHØRIGHET UTEN Å MISTE SEG SELV?

Et veiledningshefte for foreldre og fagpersoner. Om identitet hos barn som vokser opp med flere kulturer. Forslag til samtaler med unge. Oversatt til flere språk. Utgitt av Voksne for Barn. 2017.

KRYSSKULTURELLE MØTER PÅ HELSESTASJONEN

Kapittel om krysskulturell oppvekst, 

krysskulturelt foreldreskap og 

interkulturell forståelse. I boken 

Helsestasjonstjenesten. Om barns psykiske helse og utvikling. Medforfatter. Utgitt på Gyldendal Forlag. 2016.

MOTSTAND  OG

MESTRING

KRYSSKULTURELLE
BARN OG UNGE

Artikkel om flerkulturell oppvekst, globale nomader, verdimiks og om å skille seg ut. Publisert i tidsskriftet Speilvendt. 2014.

Ikke lenger tilgjengelig

Informasjonshefte for fagpersoner. Med tilhørende informasjonsfilm. Utgitt av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. 2023.

 

Kommer snart!

 

OPPVEKST I            MELLOMLAND

Kapittel om Third Culture Kids, og psykologiske perspektiver på bevegelse og stillstand. I boken Med hjertet på flere steder. Medforfatter. Utgitt på Tapir Forlag. 2010.

IKKE BARE    TVANGSEKTESKAP

En artikkelsamling basert på fagutvikling og arbeid fra felt. Sluttrapport fra IMDis arbeid med handlingsplanen mot tvangsekteskap 2008-2011. Medforfatter. Utgitt av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. 2011.

TVANGSEKTESKAPSSAKER I HJELPEAPPARATET

Forskningsrapport om omfanget av og utfordringer med tvangsekteskapssaker og relaterte problemer i noen deler av hjelpeapparatet. Medforfatter. Utgitt av Universitet i Oslo. 2007.

Ikke lenger tilgjengelig

THE SPACES

IN BETWEEN         

Hovedfagsoppgave i psykologi om identitetsutvikling hos Third Culture Kids. Institutt for psykologi, NTNU. 2006.

bottom of page