top of page
Faglitteratur: Files

FAGPUBLIKASJONER

TREDJEKULTURSBARN

Artikkel om fenomenet og begrepet "tredjekultursbarn". Store Norske Leksikon. 2021.

IDENTITET OG TILHØRIGHET

Om ressurser og dilemmaer i en krysskulturell oppvekst. En bok for alle som jobber med barn og unge. Boken inneholder teori, sitater, praktiske øvelser, poesi og tegninger. Andre utgave. Gyldendal Forlag. 2018.  Ny utgave kommer i 2024!

HVORDAN FINNE TILHØRIGHET UTEN Å MISTE SEG SELV?

Et veiledningshefte for foreldre og fagpersoner. Om identitet hos barn som vokser opp med flere kulturer. Forslag til samtaler med unge. Oversatt til flere språk. Utgitt av Voksne for Barn. 2017.

KRYSSKULTURELLE MØTER PÅ HELSESTASJONEN

Kapittel om krysskulturell oppvekst, 

krysskulturelt foreldreskap og 

interkulturell forståelse. I boken 

Helsestasjonstjenesten. Om barns psykiske helse og utvikling. Medforfatter. Utgitt på Gyldendal Forlag. 2016.

KRYSSKULTURELL OPPVEKST. RESSURSER OG UTFORDRINGER.

Arbeidshefte for ungdomsskoleelever og lærere. Laget for å følge sceneforestillingen "Kameleonene" på DKS-turné. Utgitt av Unge Viken Teater. 2023.

TEMAHEFTE OM KRYSSKULTURELL
OPPVEKST

Hefte for profesjonsutøvere og foreldre. Utgitt av  Barne- ungdoms-og familiedirektoratet. 2023.

OPPVEKST I            MELLOMLAND

Kapittel om Third Culture Kids, og psykologiske perspektiver på bevegelse og stillstand. I boken Med hjertet på flere steder. Medforfatter. Utgitt på Tapir Forlag. 2010.

IKKE BARE    TVANGSEKTESKAP

En artikkelsamling basert på fagutvikling og arbeid fra felt. Sluttrapport fra IMDis arbeid med handlingsplanen mot tvangsekteskap 2008-2011. Medforfatter. Utgitt av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. 2011.

DIGITALT FLYTTEKURS FOR FORELDRE OG FAMILIER

Kurs i fire deler/faglige dypdykk. Om emosjonell forberedelse og familiær tilnærming til internasjonal forflytning. For foreldre som skal utstasjoneres i forbindelse med sitt arbeid, og deres medflyttere. Også aktuell for ledere og øvrige ansatte i aktuelle organisasjoner. Eksempelvis innenfor forsvar, diplomati, media, bistand og misjon. Utgitt av Vi-appen, som må lastes ned for tilgang. Betalingstjeneste. 2023.

THE SPACES

IN BETWEEN         

Hovedfagsoppgave i psykologi om identitetsutvikling hos Third Culture Kids. Institutt for psykologi, NTNU. 2006.

bottom of page