OM

"I write-down to speak-up" -Michael Asante jr.

 

Lill Tsehai Salole er forfatter og cand.polit. i psykologi.

På denne siden kan du se et utvalg av hennes fagpublikasjoner, kronikk- og bloggbidrag, i tillegg til noen intervjuer. 

 

Salole er utdannet ved UiO og NTNU, med spesialisering innenfor krysskulturell utviklingspsykologi. Hun har også fagfordypning innenfor litteratur, historie, sosiologiske kjønnsstudier, kunst, teater og sang, og et forstudium i danse- og bevegelsesterapi fra Laban Dance Centre London. Lill er tidligere IB-elev ved den internasjonale skolen i Den Haag.

Lill Tsehai har i en årrekke skrevet om tilhørighet, identitet, oppvekst, foreldreskap og familieliv i en minoritets- og migrasjonskontekst. I tillegg til sakprosa skriver hun også dikt og skjønnlitterære tekster, gjerne med utgangspunkt i dokumentarisk materiale. Hun har vært særlig opptatt av fagutvikling knyttet til psykisk helse hos unge som vokser opp med minoritetserfaringer og med påvirkning fra flere kulturer og samfunn. Det gjelder barn med internasjonal flytteerfaring (både de som har flyttet selv og de med familie som har migrert), barn med familie i flere land, nasjonale minoriteter, de med foreldre som har forskjellig landbakgrunn og opprinnelse, og internasjonalt adopterte.

 

Salole brenner for språk, strukturelt mangfold og en interkontinental tilnærming. I sitt arbeid har hun vært sterkt engasjert i kampen for menneskerettigheter som frihet fra vold, likeverdige tjenester, deltakelse og inkludering. Hun har vært tilknyttet flere organisasjoner og prosjekter, i tillegg til sosiale entreprenører, og har jobbet innenfor både statlig og frivillig sektor. De siste årene har hun bidratt både som redaktør, redaksjonskonsulent og innholdsprodusent for digitale historieplattformer, opplæringsmateriell, antologier, sceneforestillinger, podcasts, leksikon, samt film- og bokmanus innenfor sine fagområder. Hun holder skriveverksteder, og tar også oppdrag som "Sensitivity Reader" (sensitivitetsleser/litterær kultur- og mangfoldskonsulent) for forlag og andre forfattere.

Lill Tsehai har bred undervisningserfaring, og foreleser regelmessig for ulike profesjonsgrupper og på forskjellige studieløp. Hun skreddersyr også kurs og foredrag for både barn, ungdom og voksne. Aktuelle temaer er psykososiale perspektiver på identitet og tilhørighet, fordommer og blinde flekker, rasisme og diskriminering, styrker og ressurser, samt transnasjonalt familieliv og flyttereaksjoner. Hun er opptatt av scenisk formidling, gjør poesiopptredener, og anvender ofte elementer av performance/fremførelse i sine forelesninger.

Lill er styremedlem i Stiftelsen Scheibler og i Norsk Barnebokinstitutt, og sitter i rådet til Stiftelsen Flexid.

 

 

Illustrasjon: Marie Laland Ekeli

6_sommerfuglbarn72dpi1_redigert.jpg