OM

"I write-down to speak-up" -Michael Asante jr.

 

Lill Tsehai Salole er forfatter, redaktør og formidler.

På denne siden kan du se et utvalg av hennes fagpublikasjoner, kronikk- og bloggbidrag, i tillegg til noen intervjuer. Du finner også utdrag fra diktsamlingen "Vi som bor på Grensen" (2018), utgitt på Gyldendal som en del av den akademiske bokutgivelsen "Identitet og tilhørighet".

 

Salole er utdannet cand.polit. i psykologi ved NTNU, med spesialisering innenfor krysskulturell utviklingspsykologi. Hun har også fagfordypning innenfor litteratur, historie, sosiologiske kjønnsstudier, kunst, teater og sang, og et forstudium i danse- og bevegelsesterapi fra Laban Dance Centre London. Lill er tidligere IB-elev ved den internasjonale skolen i Den Haag.

Lill Tsehai har i en årrekke jobbet med fagutvikling og skrevet om tilhørighet, identitet, oppvekst, foreldreskap og familieliv i en minoritets- og migrasjonskontekst. I tillegg til sakprosa skriver hun også dikt og skjønnlitterære tekster, gjerne med utgangspunkt i dokumentarisk og biografisk materiale. I sitt arbeid har hun vært særlig opptatt av psykisk helse hos unge som vokser opp med flere kulturer og med minoritetserfaringer. Det gjelder barn med internasjonal flytteerfaring (både de som har flyttet selv og de med familie som har migrert), barn med familie i flere land, nasjonale minoriteter, de med foreldre som har forskjellig landbakgrunn og opprinnelse, og internasjonalt adopterte.

 

Salole har vært sterkt engasjert i menneskerettighetsarbeid som frihet fra vold, likeverdige tjenester og inkludering. Hun har vært tilknyttet flere organisasjoner og prosjekter, i tillegg til sosiale entreprenører, og har jobbet innenfor både statlig og frivillig sektor. Sentrale elementer i  hennes arbeid har hele tiden vært skriftlig dokumentasjon og redigeringsarbeid. De siste årene har hun videreutviklet dette sporet. Hun har vært henholdsvis redaktør og innholdsutvikler for digitale historieplattformer, opplæringsmateriell, antologier, sceneforestillinger, samt film- og bokmanus innenfor sine fagområder. Hun tar også oppdrag som "Sensitivity Reader" (sensitivitetsleser/litterær kulturkonsulent) for forlag og andre forfattere.

Lill Tsehai har bred undervisningserfaring, og foreleser regelmessig for ulike profesjonsgrupper og på forskjellige studieløp. Hun holder også kurs og foredrag for både barn, ungdom og voksne. Aktuelle temaer er identitet og tilhørighet, fordommer og blinde flekker, rasisme og diskriminering, samt transnasjonalt familieliv og flyttereaksjoner. Hun er opptatt av scenisk formidling, gjør poesiopptredener, og anvender ofte elementer av performance og fremførelse i sine forelesninger.

Lill er styremedlem i Stiftelsen Scheibler og i Norsk Barnebokinstitutt, og sitter i rådet til Stiftelsen Flexid.

 

 

Illustrasjon: Marie Laland Ekeli

6_sommerfuglbarn72dpi1_redigert.jpg