OM

"I write-down to speak-up" -Michael Asante jr.

Lill Tsehai Salole er forfatter og formidler. Hun er utdannet cand.polit. i psykologi, med spesialisering innenfor krysskulturell utviklingspsykologi, og har også fordypning innen teater, litteratur og bevegelsesterapi. 

På denne siden kan du se et utvalg av hennes fagpublikasjoner, kronikk- og bloggbidrag, i tillegg til noen intervjuer. Du finner også utdrag fra diktsamlingen "Vi som bor på Grensen" (2018), utgitt på Gyldendal som en del av fagboken "Identitet og tilhørighet".

Salole har i en årrekke jobbet med fagutvikling og skrevet om tilhørighet, identitet, oppvekst, foreldreskap og familieliv i en minoritets- og migrasjonskontekst. Hun skriver også dikt og skjønnlitterære tekster. I sitt arbeid har hun vært særlig opptatt av psykisk helse hos unge som vokser opp med flere kulturer og med minoritetserfaringer. Det gjelder barn med internasjonal flytteerfaring (både de som har flyttet selv og de med familie som har migrert), barn med familie i flere land, nasjonale minoriteter, de med foreldre som har forskjellig landbakgrunn og opprinnelse, og internasjonalt adopterte.

Lill forteller historier for å bidra til å utvikle et språk som kan utvide og utfordre forståelsen av normativitet. Hun skriver for å legitimere underrepresenterte livserfaringer og for å belyse skjulte sider og ferdigheter. Hun brenner for å benytte kunst og kreative metoder i identitetsbekreftende og mangfoldsstøttende arbeid.

 

Salole har vært sterkt engasjert i menneskerettighetsarbeid mot vold, ulikverdige tjenester og utenforskap. Hun har vært tilknyttet flere organisasjoner og prosjekter, i tillegg til sosiale entreprenører, og har jobbet innenfor både statlig og frivillig sektor. Sentrale elementer i  hennes arbeid har hele tiden vært skriftlig dokumentasjon og redigeringsarbeid. De siste årene har hun videreutviklet dette sporet. Hun har vært henholdsvis redaktør, bidragsyter og innholdsutvikler av opplæringsmateriell, antologier, sceneforestillinger, samt film- og bokmanus innenfor sine fagområder. Hun tar også oppdrag som "Sensitivity Reader" for forlag og andre forfattere.

 

Lill er opptatt av å bidra til å styrke ivaretakelsen av inkludering og mangfold på flere andre områder i samfunnet. Gjennom sosialt arbeid, utdannelse og akademia, profesjonsutøvelse, kunst, kommunikasjonsarbeid og innholdsproduksjon, samt systemer, institusjoner og virksomheter. Hun er styremedlem i Stiftelsen Scheibler og i Norsk Barnebokinstitutt, og sitter i rådet til Stiftelsen Flexid.

 

Lill Tsehai har bred undervisningserfaring, og foreleser regelmessig for ulike profesjonsgrupper og på forskjellige studieløp. Hun holder også kurs og foredrag for både barn, ungdom og voksne. Aktuelle temaer er identitet og tilhørighet, fordommer og blinde flekker, rasisme  og diskriminering, samt transnasjonalt familieliv og flyttereaksjoner. Hun er opptatt av scenisk formidling, har poesiopptredener, og anvender ofte elementer av performance i sine forelesninger.

 

 

Illustrasjon: Marie Laland Ekeli

©2021 Lill Salole