OM

"I write-down to speak-up" -Michael Asante jr.

Lill Tsehai Salole er forfatter og formidler. Hun er utdannet cand.polit. i psykologi, med spesialisering innenfor krysskulturell utviklingspsykologi, og har også fordypning innen teater, litteratur og bevegelsesterapi. 

På denne siden kan du se et utvalg av hennes fagpublikasjoner, kronikk- og bloggbidrag, i tillegg til noen intervjuer. Du finner også utdrag fra diktsamlingen "Vi som bor på Grensen" (2018), utgitt på Gyldendal som en del av fagboken "Identitet og tilhørighet".

Salole har i en årrekke jobbet med og skrevet om tilhørighet, identitet, oppvekst og foreldreskap i en minoritets- og migrasjonskontekst. Hun skriver også dikt og skjønnlitterære tekster. I sitt arbeid har hun vært særlig opptatt av psykisk helse hos unge som vokser opp med flere kulturer og med minoritetserfaringer. Det gjelder barn med internasjonal flytteerfaring (både de som har flyttet selv og de med familie som har migrert), nasjonale minoriteter, de med foreldre som har forskjellig landbakgrunn og opprinnelse, og internasjonalt adopterte.

Lill skriver om transnasjonale  og underrepresenterte erfaringer for å utvide og utfordre forståelsen av normativitet, for å legitimere opplevelser og for å belyse skjulte ferdigheter. Hun brenner for litterær aktivisme, og for å benytte kunst og kreative metoder som skriving, historiefortelling, performance og poesi i identitetsstøttende og mangfoldsutviklende arbeid. 

 

Salole har vært sterkt engasjert i menneskerettighetsarbeid mot vold, diskriminering og utenforskap. Hun har vært tilknyttet flere organisasjoner og prosjekter, og har jobbet innenfor både statlig og frivillig sektor. Hun har flere styreverv. De siste årene har hun vært henholdsvis redaktør, bidragsyter og innholdsutvikler for nettbasert og trykkbart ressursmateriell, antologier, sceneforestillinger, samt film- og bokmanus innenfor sine fagområder.

 

Lill har bred undervisningserfaring, og foreleser regelmessig for ulike profesjonsgrupper og på forskjellige studieløp. Hun holder også kurs om identitet og tilhørighet, diskriminerings-rasisme-og eksluderingsstress, samt transnasjonalt familieliv og flyttereaksjoner for både barn, ungdom og voksne. I tillegg snakker hun om temaer som inkluderings- og mangfoldspraksiser, representasjon og majoritetsprivilegier for institusjoner og virksomheter . 

Lill Tsehai har krysskulturell og flerspråklig bakgrunn.

 

 

Illustrasjon: Marie Laland Ekeli

©2020 Lill Salole