OM

"I write-down to speak-up" -Michael Asante jr.

Lill Tsehai Salole er forfatter og formidler. Hun er utdannet cand.polit. i psykologi, med spesialisering innenfor krysskulturell utviklingspsykologi, og har også fordypning innen teater, litteratur og bevegelsesterapi. 

På denne siden kan du se et utvalg av hennes fagpublikasjoner, kronikk- og bloggbidrag, i tillegg til noen intervjuer. Du finner også utdrag fra diktsamlingen "Vi som bor på Grensen" (2018), utgitt på Gyldendal som en del av fagboken "Identitet og tilhørighet".

Salole har i en årrekke jobbet med fagutvikling og skrevet om tilhørighet, identitet, oppvekst, foreldreskap og familieliv i en minoritets- og migrasjonskontekst. Hun skriver også dikt og skjønnlitterære tekster. I sitt arbeid har hun vært særlig opptatt av psykisk helse hos unge som vokser opp med flere kulturer og med minoritetserfaringer. Det gjelder barn med internasjonal flytteerfaring (både de som har flyttet selv og de med familie som har migrert), barn med familie i flere land, nasjonale minoriteter, de med foreldre som har forskjellig landbakgrunn og opprinnelse, og internasjonalt adopterte.

Lill skriver om transnasjonal tilhørighet  og underrepresenterte erfaringer for å bidra til å utvikle et språk som kan utvide og utfordre forståelsen av normativitet. Hun skriver for å legitimere livserfaringer og belyse skjulte ferdigheter. Lill brenner for litterær aktivisme, og for å benytte kunst og kreative metoder som skriving, historiefortelling i identitetsstøttende og mangfoldsutviklende arbeid.

 

Salole har i sitt arbeid vært sterkt engasjert i menneskerettighetsarbeid mot vold, diskriminering og utenforskap. Hun har vært tilknyttet flere organisasjoner og prosjekter,  samt sosiale entreprenører, og har jobbet innenfor både statlig og frivillig sektor. De siste årene har hun vært henholdsvis redaktør, bidragsyter og innholdsutvikler for nettbasert og trykkbart ressursmateriell, antologier, sceneforestillinger, samt film- og bokmanus innenfor sine fagområder. Hun har i økende grad blitt engasjert i arbeid for å øke inkluderings- og mangfoldspraksisen i institusjoner og virksomheter. Lill er styremedlem for flere stiftelser.  

 

Lill Tsehai har bred undervisningserfaring, og foreleser regelmessig for ulike profesjonsgrupper og på forskjellige studieløp. Hun holder også kurs og foredrag for både barn, ungdom og voksne. Aktuelle temaer er identitet og tilhørighet, diskriminerings-rasisme-og eksluderingsstress, fordommer og blinde flekker, samt transnasjonalt familieliv og flyttereaksjoner. Hun er opptatt av scenisk formidling, har poesiopptredener, og anvender ofte elementer av poesi og performance i sine foredrag.

 

 

Illustrasjon: Marie Laland Ekeli

©2021 Lill Salole