top of page

OM

"I write-down to speak-up" -Michael Asante jr.

 

Lill Tsehai Salole er forfatter og cand.polit. i psykologi.

På denne siden kan du se et utvalg av hennes publikasjoner, kronikk-podkast- og bloggbidrag, i tillegg til noen intervjuer. 

 

Salole er utdannet ved UiO og NTNU, med spesialisering innenfor krysskulturell utviklingspsykologi. Hun har også fagfordypning innenfor litteratur, historie, sosiologi, kunst, teater og sang, og et forstudium i danse- og bevegelsesterapi fra Laban Dance Centre London. Lill er tidligere IB-elev ved den internasjonale skolen i Den Haag.

Lill Tsehai har i en årrekke skrevet om tilhørighet, identitet, oppvekst, foreldreskap og familieliv i en minoritets- og migrasjonskontekst. I tillegg til sakprosa skriver hun også dikt og skjønnlitterære tekster, gjerne med utgangspunkt i dokumentarisk materiale. Hun har vært særlig opptatt av fagutvikling knyttet til psykisk helse hos unge som vokser opp med minoritetserfaringer og med påvirkning fra flere kulturer, sosiale forhold og samfunn. Det gjelder barn med internasjonal flytteerfaring (både de som har flyttet selv og de med familie som har migrert), barn med familie i flere land, urfolk, nasjonale minoriteter, de med foreldre som har forskjellig landbakgrunn og opprinnelse, og internasjonalt adopterte.

 

Salole brenner for språk og historiefortelling. Hun har vært tilknyttet flere organisasjoner og prosjekter, i tillegg til sosiale entreprenører, ideelle organisasjoner og stiftelser, og har jobbet innenfor både statlig og frivillig sektor. De siste årene har hennes aktivitet sentrert rundt litterær virksomhet og formidling. I tillegg til egen bokproduksjon har hun bidratt i utviklingen av digitale historieplattformer, undervisningsmateriell, akademiske avhandlinger, antologier, sceneforestillinger, auditive læringsmidler, leksikon, serier, samt film og bøker innenfor sine fagområder. Hun bidrar også som manusleser for forlag og andre forfattere.

Lill Tsehai har bred undervisningserfaring, og foreleser regelmessig for ulike profesjonsgrupper og på forskjellige studieløp. Hun skreddersyr også kurs og foredrag for både barn, ungdom og foreldre som flytter internasjonalt. Aktuelle temaer er psykososiale perspektiver på identitet og tilhørighet, fordommer og blinde flekker, migrasjonsstress, rasisme og diskriminering, styrker og ressurser,  samt transnasjonalt familieliv og flyttereaksjoner. Hun er opptatt av fortellingens kraft og av scenisk formidling, gjør tekstopplesninger og poesiopptredener, og anvender ofte disse elementene i sine forelesninger.

Lill er styremedlem for stiftelsen Scheibler. Hun er tidligere styremedlem for Norsk Barnebokinstitutt og Stiftelsen Flexid.

 

 

Illustrasjon: Marie Laland Ekeli

6_sommerfuglbarn72dpi1_redigert.jpg
bottom of page