top of page

POESI

Dikt for migranter og deres etterkommere. Poesisamlingen "Vi som bor på Grensen", fra boken "Identitet og tilhørighet". Kan brukes som utgangspunkt for refleksjon og samtale.

EVIG AVSKJED

Alle gjenforeninger
er nye avskjeder.
Alle avskjeder
er nye gjenforeninger.
Bestandig noen som vinker,
fra en bil, en båt, et tog,
et fly.
Akselererer bort,
selv når de nærmer seg

TRANSIT

Alle plasser
et nytt pensum
en ny aktivitet
en ny uttale
av mitt navn

TRO

Alle tror.
Alle slåss for det de tror.
Alle vet at det de tror er riktig.
Alle tror at det de vet er sant.

HVIS

MAGI

HYMNE FOR REISERE

hvis jeg
for deg
var
noen
ikke et tall
ikke en ting
hvis jeg
for deg
var
et bankende hjerte
modige føtter
ikke en bølge
ikke en strøm
ikke en trussel
hvis jeg
for deg
var
et menneske.
Hvis.

BLANDET

du har utviklet en ekspertise
i å justere tid,
kan skifte
karakter, uttrykk, passform,
substans.

Syng meg en sang om reiser.
Om avstand.
Om avslutninger og avskjeder.
Om sorg, om savn, om tap, om offer.
Fortell meg historier om gjenforeninger.
Om drømmer. Om kjærlighet.
Mistet og funnet.
Si noe om vennskap, om håp, om tro.
Om mellomrommene,
om det som ble redigert bort,
om det som var, men aldri ble sagt.
Gi meg ord om mot,
om styrke,
om motstand.
Fortell.
Skriv.
Snakk.
Syng.
Om alt det som binder oss,
og alt det som setter oss fri.

De sier:
halvt og halvt,
kvart. Delt.
Født her,
Men kommer fra Der.
De spør:
hva, hvor,
aldri Hvem.
De insisterer,
mens de peker i motsatte retninger,
det er Sant,
det er Riktig.
De påstår:
du er en av Oss
eller du er en av Dem –
hvorfor ikke dobbelt,
hvorfor ikke Hel?
hvorfor ikke nøytral,
hvorfor ikke Alt?

ANTEVASIN

EKKO

Jeg er en antevasin,
a borderlander,
one who inhabits more than one space
en som lever ved grensen
i transit
where home is undefined
mellom
italiensk, arabisk, fransk, engelsk, norsk, amharisk, shona, dutch
mellom
oslofjord, lalibela, zambezi
mellom
metropol, middelhav, Rembrandt, Shakespeare, Gordimer og Munch
mellom
overflod og fattigdom
mellom
det som var og det som er

Jeg er på land
men en del av meg vil for alltid være
til havs.
Vil for bestandig stille spørsmål
til dem som ikke lenger kan svare:
fant dere det som dere søkte?
hvem reiste dere fra?
kom dere frem?
hva var det dere prøvde å glemme?
vendte dere noen gang hjem?

bottom of page