top of page

Personvernerklæring

1.Innledning

Følgende personvernerklæring gjelder for denne websiden, som eies av Salole og driftes av Wix. Erklæringen forklarer hvilken informasjon som samles om deg som besøkende, hvordan den brukes og hvordan det tas hensyn til ditt personvern.

2. Opplysninger, samtykke og informasjonskapsler

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og besøks- og adferdshistorikk. All behandling av personvernopplysninger er underlagt særskilte regler. I samsvar med loven er vi, som alle nettstedsadministratorer, ansvarlige for å redegjøre for behandling av data tilegnet gjennom bruk av denne siden.

Valgfri deling av opplysninger

Enkelte opplysninger lagres kun dersom du gir et aktivt samtykke til å samle dette inn. Eksempler er informasjon du gir når du sender en henvendelse gjennom kontaktskjema eller oppgitt mailadresse her på siden.

3. Hva slags opplysninger samles inn?

For å tilby en funksjonell nettside er vi avhengig av å samle inn ulike typer informasjon. Under følger en oversikt over hvordan det samles og hvilke opplysninger dette er. Det samles ikke inn sensitiv informasjon.

 

a) Opplysninger gitt gjennom registrering av henvendelse på siden

Dersom du sender en henvendelse via kontaktskjema eller e-post oppgir du en del personinformasjon slik som navn, e-postadresse, mobilnummer og arbeidssted.

b) Digitale opplysninger tilegnet gjennom besøk på siden

Når du besøker siden, registreres blant annet følgende informasjon:

i) Enhet og internett-tilkobling

Enheten som benyttes, operativsystem og nettleser. Også informasjon om tilkoblingen til tjenester som IP-adresse, nettverks-id, informasjonskapsler og unike identifikasjonsfiler.

ii) Plassering

Lokalisering av enhet, som land, region og by.

iii) Aktivitet

Hvilke sider som leses og besøkets lengde.

4. Hva brukes opplysningene til?

 a) Kommunikasjon og kontakt

For å besvare henvendelser.

 b) Analyse

Til analytiske formål for oversikt over trafikk til siden, slik som antall besøkende, antall returnerende besøkende og sidetreff.

 c) Levering og forbedring av tjenester

For å sikre en best mulig brukeropplevelse, blant annet ved å tilpasse visningen av innholdet til din skjerm/enhet og sørge for raskest mulig lasting av sidene.

 d) For å forhindre misbruk av tjenester

For å forhindre misbruk av tjenester. Misbruk kan være forsøk på å spamming, hets, sjikane, hacking, stjeling av innhold/åndsverk eller andre handlinger som er forbudt etter norsk lov.

5.  Deling av opplysninger

Med unntak av lovbrudd som dem beskrevet over, vil eier ikke dele kontaktinformasjon eller andre opplysninger tilegnet gjennom siden uten å be om ditt samtykke.

6. Lagring og sletting av opplysninger

I tråd med loven om personvern lagres dine innsendte opplysninger kun så lenge som er nødvendig for at formålet er nådd (inntil henvendelsen er besvart og/eller oppdraget utført), og slettes deretter.

Du har krav på at dine innsendte opplysninger skal slettes ved oppfordring. Du kan henvende deg angående dette ved å sende en e-post med beskjed til eier.

7. Sikring av personopplysninger

Personopplysninger sikres etter alle hensiktsmessige sikkerhetstiltak som er under eiers kontroll. Siden er for eksempel ikke tilkoblet sosiale medier eller eksterne apper, og har kommentarfeltet i bloggen skrudd av. Det gjøres i denne sammenhengen oppmerksom på at denne siden driftes av Wix. Den er også koblet til Google gjennom kontaktskjemaet. I tillegg til denne redegjørelsen for lokal nettside, vises det derfor til de overordnede personvernbeskrivelser hos disse selskapene for en nærmere utdypning av deres bruk, lagring og sikkerhet.

8. Markedsføring og reklame

Eier vil ikke bruke personopplysninger som innhentes til markedsføring. Virksomheten tilbyr ikke nyhetsbrev eller abonnement.

9. Endringer i personvernerklæringen

Innholdet i personvernerklæringen vil med jevne mellomrom kunne oppdateres.

10. Kontakt

Dersom du har spørsmål om personvernerklæringen eller bruk av personopplysninger, bekymringer  eller klager, ta gjerne kontakt på e-post.

bottom of page