LILL SALOLE

Forfatter

Fo

Foto: Bo Mathisen

NY BOK KOMMER 2020

NY BOK UTE NÅ!

CROSS CULTURAL KIDS.

EN BOK FOR DEG SOM VOKSER OPP MED FLERE KULTURER

 

Har du flyttet mellom land? Har du, foreldrene eller besteforeldrene dine innvandret eller flyktet fra andre steder? Kanskje har du røtter hos et urfolk eller en nasjonal minoritet? Kan hende er du adoptert fra et annet land? Kanskje har dine foreldre forskjellig landbakgrunn og nasjonalitet?

Dette er en informasjons- og inspirasjonsbok for deg.

En barndom med tilknytning til flere kulturer kan skape forvirring om identitet, gi usikkerhet og mange spørsmål. Hvem er du? Hvor hører du til? Hvor er de som likner på deg? Hvorfor er andre så opptatt av hvor du egentlig kommer fra?

Flytteerfaringer og påvirkning fra flere kulturer og samfunn gir tilgang til mye viktig kunnskap. Visdommen du bærer på, er svært verdifull. Den etterlyses og behøves både i Norge og globalt.

Det sies at fram og tilbake er like langt. Noen ganger er tilbake lenger. 

Cross Cultural Kids

Det hjelper ikke å kunne Zimbabwes nasjonalsang om oppdraget er å huske teksten på "Til ungdommen".  Det gir ikke utteling å kunne cricket når oppgaven er å stå på ski. Men husk at det som gir deg "kulturelle hull" er det samme som gir deg "kulturell rikdom".

Cross Cultural Kids

Hvordan vil du ivareta, utvikle

og bruke dine superkrefter?

Cross Cultural Kids

OM

Lill Tsehai Salole er forfatter og formidler. Hun er utdannet cand.polit. i psykologi, og har i en årrekke jobbet med undervisning, fagutvikling, fortelling og skriving. Hun er spesielt engasjert i å utforske temaene tilhørighet, identitet, oppvekst og foreldreskap i en migrasjonskontekst. På denne siden finner du et utvalg av hennes publikasjoner og tekstbidrag. Du finner også utdrag fra diktsamlingen "Vi som bor på Grensen".

Foto: Marie Laland Ekeli

Jeg vil fortelle noen andre oppveksthistorier, og tilby flere synsvinkler, for å utvide forestillingen om hva som utgjør normalitet. Alle unge bør kunne gjenkjenne seg og sitt liv i fortellingene, perspektivene og bildene som de er omgitt av.

Lill Salole

KONTAKT

Ønsker du tekstbidrag innenfor Lills fagområder? Vil du bestille foredrag eller undervisning om TCKs og CCKs, krysskulturell identitet og oppvekst, migrasjonsstress eller transnasjonalt familieliv? Ønsker du et innlegg om å skrive sakprosa, eller bruken av poesi og historiefortelling som metode i ditt arbeid? Kanskje du vil drøfte et samarbeid? Ta gjerne kontakt!

©2020 Lill Salole