top of page

LILL SALOLE

Forfatter og cand.polit. i krysskulturell psykologi

NY BOK KOMMER 2020

"FLYTTESTØTTEKURS"
ARRANGERES I PERIODEN 
APRIL-JULI

 

Identitet og tilhørighet_forside.jpg

Om hvordan kultur og krysskultur former oss, og vår opplevelse av identitet. Fordypning i betydningen av minoritets- og migrasjonsstress, avstandsfamilier, sosial ekskludering og diskriminering for krysskulturelle barns utvikling og tilhørighet.

Boken er skrevet for studenter og yrkesutøvere i fag som retter seg mot arbeid med barn og ungdom. Den er brukt som pensum ved en rekke utdanninger, blant annet barnehagepedagogikk, pedagogikk, psykologi, barnevern, sosialt arbeid, politi og sykepleie.

Nytt er at boken er beriket med ressurser knyttet til hvert kapittel. Ved å skanne kapittelforsiden får du lenker til nettsider, podkaster og videoer om kapittelets tema.

 

Å flytte tilbake til Norge er vanskeligere enn å flytte til andre land, for her forventet jeg å bare skli inn uten å føle meg annerledes. Jeg behersker jo tross alt språket og trodde jeg kjente kodene.

Cross Cultural Kid

Det hjelper ikke å kunne Zimbabwes nasjonalsang om oppdraget er å huske teksten på "Til ungdommen".  Det gir ikke utteling å kunne reglene i cricket når oppgaven er å stå på ski. Men det som gir "kulturelle hull" er det samme som gir "kulturell kapital".

Cross Cultural Kid

Vi fortsetter å lete etter identitet lenge etter at alle andre har sluttet.

Cross Cultural Kid

Har du flyttet mellom land? Har du, foreldrene eller besteforeldrene dine innvandret eller flyktet fra andre steder? Kanskje har du røtter hos et urfolk eller en nasjonal minoritet? Kan hende er du adoptert fra et annet land? Kanskje har dine foreldre forskjellig landbakgrunn og nasjonalitet?

Er du forelder, trener, fritidsleder, helsesykepleier, bibliotekar, rådgiver eller annen viktig voksen?

Dette er en informasjons- og inspirasjonsbok for deg.

KAMELEONENE

Sceneforestillingen "Kameleonene", en scenisk adapsjon av bøkenes temaer, utviklet med

Zezé Kolstad og Sarah Camille, er produsert ved Unge Viken Teater. 

 

I 2023 turnerte produksjonen ungdomsskoler i Oslo og Viken med Den kulturelle skolesekken. Ny spilleperiode blir høsten 2024.

Egne temahefter er utviklet til forestillingen. De finnes på Unge Viken Teaters nettside. Se også fanen "publikasjoner".

KONTAKT

Dine detaljer er sendt!

Ønsker du kurs om psykososiale forhold og emosjonell utrusting knyttet til utstasjonering og bosettelse i nytt land for deg, partner og barn? Etterlyser du fordypning om vanlige reaksjoner, gode grep og ivaretakelse ved retur og hjemflytting? Trenger din organisasjon opplæring for å styrke støtte til utstasjonerte ansatte og deres familier? Vil du invitere til bokprat eller forfattersamtale? Ønsker du tekstbidrag eller innspill til et manus? Vil du booke foredrag eller undervisning? Du finner nærmere informasjon under fanen "tjenester". Ta gjerne kontakt! Bruk skjemaet til høyre, eller send e-post til lill.salole@gmail.com.

Salole 2024

bottom of page